جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
حمداله مختاری کردکندی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حمداله مختاری کردکندی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912244...

33 بازدید (ها)
یحیی عزیزی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

یحیی عزیزی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912249...

50 بازدید (ها)
غلامرضا طاهری‌مهر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

غلامرضا طاهری‌مهر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0936240...

43 بازدید (ها)
ماشاء‌اله طالب‌زاده‌کردکندی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

ماشاء‌اله طالب‌زاده‌کردکندی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912313...

46 بازدید (ها)
رحیم محمدی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

رحیم محمدی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912137...

66 بازدید (ها)
مهدی امیری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مهدی امیری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / مس.)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912401...

177 بازدید (ها)
علی اعلمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی اعلمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912198...

133 بازدید (ها)
علی هدایتی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی هدایتی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912460...

127 بازدید (ها)
علی اکبر فدائی فر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی اکبر فدائی فر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912178...

126 بازدید (ها)
علیرضا جاوید: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علیرضا جاوید: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912293...

130 بازدید (ها)