جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
علی اعلمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی اعلمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912198...

17 بازدید (ها)
علی هدایتی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی هدایتی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912460...

22 بازدید (ها)
علی اکبر فدائی فر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علی اکبر فدائی فر: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912178...

21 بازدید (ها)
علیرضا جاوید: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

علیرضا جاوید: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912293...

19 بازدید (ها)
سعید صادقی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سعید صادقی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی ( / دستگاه مچاله کن)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران تولید پرس مچاله کن ضایعات فلزی تلفن همراه:091...

49 بازدید (ها)
حسین هاشمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حسین هاشمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0935720...

235 بازدید (ها)
بهمن سیف جمالی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

بهمن سیف جمالی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912336...

131 بازدید (ها)
احسان شاکری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

احسان شاکری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912508...

128 بازدید (ها)
جواد جعفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

جواد جعفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912102...

129 بازدید (ها)
حسین دلیرمحمودآباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حسین دلیرمحمودآباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912422...

216 بازدید (ها)