جستجوی پیشرفته
آگهی تاریخ
سعید صادقی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

سعید صادقی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی ( / دستگاه مچاله کن)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران تولید پرس مچاله کن ضایعات فلزی تلفن همراه:091...

22 بازدید (ها)
حسین هاشمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حسین هاشمی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0935720...

146 بازدید (ها)
بهمن سیف جمالی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

بهمن سیف جمالی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912336...

89 بازدید (ها)
احسان شاکری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

احسان شاکری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912508...

89 بازدید (ها)
جواد جعفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

جواد جعفری: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912102...

91 بازدید (ها)
حسین دلیرمحمودآباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

حسین دلیرمحمودآباد: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912422...

137 بازدید (ها)
مجید درویشی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

مجید درویشی: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912502...

156 بازدید (ها)
عباس رحیمی‌اسفند: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

عباس رحیمی‌اسفند: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آلومینیوم .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912246...

148 بازدید (ها)
رمضان پیری:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

رمضان پیری:خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912308...

101 بازدید (ها)
قادر حسن‌وند: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی

قادر حسن‌وند: خرید و فروش ضایعات فلزی و ذوبی (ضایعات / آهن قراضه (ذوبی) .)

عضو رسمی انجمن صنفی فلزات ذوبی و ضایعاتی استان تهران خریدار انواع آهن آلات فلزی تلفن همراه:0912375...

132 بازدید (ها)